OKUL ÖNCESİ DÖNEM  ( 0-6  YAŞ ) VE ÇOCUKLUK DÖNEMİ ( 6-12  YAŞ)

Okul öncesi dönem kişilik gelişiminin % 80 inin oluştuğu bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun bilişsel, duygusal, psiko- motor, sosyal, özbakım becerileri açısından sağlıklı bir gelişim göstermesi  gerekir. Çocuğun her yaş döneminde yaş gelişim özelliklerini gösterip göstermediğinin anne- baba tarafından takip edilmesi gerekir. Çocuğun yaşı gereği göstermesi gereken özellikleri göstermemesi bir gerilik olarak algılanabilir. Bu geriliğin bir uzman tarafından tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekir ki diğer yaş dönemlerinde çocuğun piko-sosyal olarak çevreye gerekli uyumu sağlansın. Örneğin; okul öncesi dönemde psikomotor gelişim olarak rahatlıkla kaydıraktan kayabilen, koşup, tırmanabilen, üstünü giyip çıkarabilen , ayakkabılarını bağlayabilen , tuvalet ihtiyacını giderebilen bir çocuğun okula başladıktan sonra bir problem yaşamasını daha az bekleriz. Annenin koruyucu ve kollayıcı bir tutum sergileyerek çocuğun yaş gelişimsel olarak göstermesi gereken bazı davranışları engellemesi ( üstünü giydirmesi, yemeğini yedirmesi, düşer diye kaydıraktan kaydırmaması vb ) okul döneminde çocuğun bir takım uyum sorunları yaşamasına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde anne- baba çocuk eğitimi ve gelişim dönemleri özellikler hakkında bilgilendirilmelidir.

Bu dönemde alınan ; okul öncesi eğitim yani anaokulu süreci çok önemlidir.   Anaokullarında verilen her eğitim süreci çocuğun gelişiminin desteklenmesine yarımcı olur.  Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuğunuza bir anaokulu deneyimi yaşatmalısınız.

Çocukluk döneminde; okul sorunları , arkadaş sorunları , davranış sorunları ve çocuk  ile iletişim sorunları sıklıkla yaşanabilir. Bu sorunların azaltılması anne – babanın çocuk eğitiminde bilinçli olması ile mümkündür. Nerede nasıl davranması gerektiğini, çocuğun davranışlarında ne ölçüde taviz verilebileceğini bilen anne – babalar daha mutlu ve sağlıklı bir aile yapısına sahip olacaklardır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ( 0-6 yaş ) ve ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ( 6-12 YAŞ )
 SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ  PROBLEMLER

UYKU PROBLEMLERİ
BESLENME BROBLEMLERİ
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE
ÖĞRENME BOZUKLUKLARI VE BAŞARI SORUNLARI
ÇOCUKLUK DEPRESYONU
ALT ISLATMA PROBLEMLERİ ( ENÜREZİS , ENKOPREZİS )
İNATLAŞMA, KURALLARA UYMAMA, SÜREKLİ AĞLAMA
KEKEMELİK VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI, TİKLER
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
OKUL VE ÇOCUK , OKUL KORKUSU
YANLIŞ VE YETERSİZ ANNE – BABA TUTUMLARI
GECE KORKULARI
BOŞANMA VE ÇOCUK
ÖLÜM VE ÇOCUK
OYUN VE ÇOCUK
ANNE – BABA – ÇOCUK İLETİŞİMİ
OTİZM, ASPERGER BOZUKLUĞU
ZEKA GERİLİĞİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ( 0-6 yaş ) ve ÇOCUKLUK DÖNEMİ ( 6-12 YAŞ ) İle İlgili Sitemizde Yararlanabileceğiniz Makaleler;

Çocuğum yemek yemiyor!
Çocuğum uyumuyor!!
Tuvalet Eğitimine Başlıyoruz.
İki Yaş Sendromu
Çocuğum ve disiplin
Çocuk ve Ölüm Kavramı
Çocukla İletişim Nasıl Kurulur ?
Çocukluk Döneminde Cinsel Gelişim  ve Cinsel Eğitim
Çocuklarda “YALAN&rdqu

     
 
  Psikolog Web Tasarım